Location (TH)

ที่ตั้งบริษัท:

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด
90/47 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด (ฝ่ายผลิต)

โทร : +662-5161742 ถึง 4

แฟกซ์ : +662-5161748

อีเมล : info@js-autowork.com

บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด (แผนกแม่พิมพ์)

โทร : +662-9017310 to 1

แฟกซ์ : +662-9017313      

อีเมล : info@js-autowork.com